Als je op zoek bent naar betrekkelijk weinig ruimte, of wanneer je budget beperkt is, kun je overwegen om een kamer te huren. Voor kamerhuur gelden verschillende regels. Welke regels van toepassing zijn op de kamer die je huurt is afhankelijk van de situatie. Woont de eigenaar zelf ook in het huis waar je een kamer huurt? Dan is er sprake van een zogenaamde hospitakamer. Er zijn echter ook verhuurders die een of meer panden als kamers verhuren, zonder dat ze er zelf wonen. Deze verhuurders kunnen particulieren zijn, maar ook grote ondernemingen.

Voor een hospitakamer geldt een bijzondere regel, omdat je als het ware bij iemand te gast bent. Binnen negen maanden nadat de huurovereenkomst is gesloten, mag de verhuurder de huur zonder opgaaf van redenen opzeggen. Je krijgt dan drie maanden de tijd om de kamer te verlaten. Na afloop van deze proeftijd treden de gebruikelijke regels voor huuropzegging in werking. In de praktijk is de rechter wel sneller dan bij andere huurwoningen overtuigd dat de verhuurder de woning dringend nodig heeft.

Wanneer in een pand minimaal vier verhuureenheden aanwezig zijn, moet dit pand aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. De brandweer mag onaangekondigd controleren of de woning aan de veiligheidseisen voldoet. Zo moet in gemeenschappelijke ruimtes een brandmelder aanwezig zijn. Verder is op iedere verdieping en in de keuken een blusmiddel voorhanden. Ook moet het pand zijn voorzien van duidelijk gemarkeerde vluchtroutes. Je mag geen voorwerpen plaatsen voor de nooduitgangen. Ook moet je ervoor zorgen dat blus- en andere veiligheidsmiddelen altijd voor iedereen bereikbaar zijn.

De huurovereenkomst van een kamer is over het algemeen gedetailleerder dan de overeenkomst voor een gewone huurwoning. In het contract staat precies omschreven van welke ruimtes je gebruik mag maken. Ook de opbouw van de huurprijs wordt vaak opgesplitst. Zo kun je precies zien wat je betaalt aan kale huur, servicekosten, water, gas, elektra en eventuele bijkomende vergoedingen voor het gebruik van meubilair, telecommunicatieapparatuur en dergelijke. Een of twee keer per jaar verrekent de huurder de werkelijk gemaakte kosten voor gas, water, elektra en telecommunicatie met het bedrag dat je maandelijks hebt voorgeschoten. Hij mag op dat moment ook een nieuw maandbedrag voor deze kosten vaststellen.

Schrijf u gratis in

Ik zoek woonruimte in:

Type:


Max. HuurWaarom Huurprofielen?

100+ woningen p.d.
Actief in 65 steden
Actueel aanbod
200+ verhuurders
Gratis inschrijven
Bekijk ervaringen


Help - F.A.Q.
Help - Faq
>> Schrijf u gratis in! <<
wachtwoord vergeten |  geen account?