Heb je een huurwoning gevonden? Gefeliciteerd! Zodra jij en de verhuurder de huurwoningovereenkomst hebben ondertekend, mag je je huurder van de woning noemen. Vanaf dat moment moet je huur voor de woning betalen. Hoe veel huur je betaalt en aan welke regels jij en de verhuurder zich moeten houden staat omschreven in de huurovereenkomst.

Sommige punten vormen een vast en verplicht onderdeel van de huurovereenkomst. Zo worden onder meer de namen van de huurder en de verhuurder genoemd. Ook het adres van de woning staat in het contract, met een omschrijving van het soort woning waar het om gaat. Hoort er een schuur of garage bij de huurwoning? Dan moet die ook in de huurovereenkomst voorkomen. Het is belangrijk dat er in de overeenkomst staat dat de ruimte die je huurt een woning bestemd tot hoofdwoonverblijf betreft.

In de huurovereenkomst leggen jij en de verhuurder vast welke afspraken jullie precies hebben gemaakt. De hoogte van de huur en bijkomende kosten staat in de overeenkomst vermeld, evenals de manier en het moment van betalen. Verder leggen jullie vast wanneer en op welke manier de verhuurder de huur mag verhogen. Ook staat er een stuk over het onderhoud waartoe de verhuurder zich verplicht in de huurovereenkomst. Zorg ervoor dat je vastlegt welke borgsom je betaalt. Tot slot staat er in het contract op welke datum de overeenkomst ingaat. Soms horen er algemene voorwaarden of huisregels bij het contract.

De huurovereenkomst geldt niet alleen voor de ondertekenaar, maar ook voor een eventuele medehuurder. Een gehuwde of geregistreerde partner is automatisch medehuurder. Om een niet-geregistreerde partner als medehuurder te erkennen, dien je een verzoek in bij de verhuurder. Daarnaast is het mogelijk om de rechter je partner als medehuurder te laten erkennen. Hiervoor moeten jullie kunnen aantonen dat jullie minimaal twee jaar samen op hetzelfde adres hebben gewoond.

Wanneer je wilt weten of de huur van jouw huurwoning redelijk is, is het van belang om te weten of de woning tot de vrije sector behoort. Een woning valt onder de vrije sector wanneer de huurprijs bij het ingaan van de huurovereenkomst hoger ligt dan de huursubsidiegrens (in 2010: bijna 650 euro). Dit is alleen het geval bij zelfstandige woningen. Een andere term voor vrije sectorwoning is geliberaliseerde woning.

Voor niet-geliberaliseerde woningen geldt een waarderingssysteem om vast te stellen wat een redelijke huur is. Dit waarderingssysteem staat bekend als het puntenstelsel. De huurwoning kan op verschillende onderdelen punten scoren. Het puntentotaal bepaalt tussen welke grenzen de huurprijs mag liggen. Ook heeft het aantal punten invloed op de maximale huurverhoging. Wanneer je een conflict met de verhuurder hebt over de puntentelling of de huur, dan kun je de zaak voorleggen aan de Huurcommissie.

Bij een geliberaliseerde woning mogen de huurder en verhuurder in onderling overleg een huurprijs vaststellen. Er geldt geen maximaal redelijke huur en geen maximale huurverhoging. Toch moet de verhuurder zich ook bij een woning in de vrije sector zich aan bepaalde regels houden. Hij mag de huur slechts eenmaal per jaar verhogen, tenzij hij voor woningverbetering heeft gezorgd. Met geschillen over de huur kun je naar de rechter stappen.

Zowel de huurder als de verhuurder moeten zich aan de afspraken in de huurovereenkomst houden. Dit betekent onder andere dat je verplicht bent om de vastgestelde huur te betalen. Dit is ook het geval wanneer je het niet met de hoogte van de huurprijs eens bent. Ook wanneer je wilt dat de verhuurder onderhoud pleegt, is het niet toegestaan om huur achter te houden. Wanneer de huurder of de verhuurder zich niet aan de regels houdt, heeft de andere partij het recht om via de rechter maatregelen af te dwingen.

Schrijf u gratis in

Ik zoek woonruimte in:

Type:


Max. HuurWaarom Huurprofielen?

100+ woningen p.d.
Actief in 65 steden
Actueel aanbod
200+ verhuurders
Gratis inschrijven
Bekijk ervaringen


Help - F.A.Q.
Help - Faq
>> Schrijf u gratis in! <<
wachtwoord vergeten |  geen account?