Wanneer je in een huurwoning woont, heb je recht op huurbescherming. Dit betekent dat de verhuurder je niet zo maar uit je huis mag zetten. Hier gelden strenge regels voor. Ook wanneer de huurwoning in handen van een andere eigenaar komt, blijven de afspraken met de oorspronkelijke verhuurder geldig. Hierna zetten we de regels voor het opzeggen van de huurovereenkomst door de verhuurder op een rij.

Een verhuurder die de verhuurovereenkomst wil beeindigen, moet dit altijd schriftelijk aan de huurder laten weten. Hij moet aangeven wanneer het contract eindigt en welke redenen hieraan ten grondslag liggen. Als huurder hoef je niet met de opzegging van de overeenkomst akkoord te gaan. Wanneer je het niet eens bent met het ontbinden van het huurcontract, kun je de kantonrechter om een oordeel vragen.

In de volgende gevallen mag de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen:
- De bewoner gedraagt zich als een slecht huurder. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de huurder de huur niet betaalt, zich niet aan de regels in de huurovereenkomst houdt of overlast veroorzaakt. De verhuurder moet bewijzen dat de huurder geen goed huurder is.
- De huurder weigert akkoord te gaan met een redelijk voorstel tot huurverhoging. De verhuurder moet kunnen aantonen dat de huurverhoging aan alle wettelijke regels voldoet.
- De verhuurder heeft de woning dringend nodig voor zichzelf of een andere bewoner. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de woning bestemd is voor studenten of gehandicapten en de huidige bewoner niet (meer) tot de doelgroep behoort.
- De huurwoning voldoet niet aan het bestemmingsplan van de gemeente en de verhuurder wil hier verandering in aanbrengen. De verhuurder moet bewijzen dat hij daadwerkelijk van plan is de functie van het pand in overeenstemming te brengen met het bestemmingsplan.

In sommige gevallen heeft ook een huurder met een huurovereenkomst voor bepaalde tijd recht op huurbescherming. Als er een optie tot verlenging in de tijdelijke huurovereenkomst is opgenomen, moet de verhuurder binnen de afgesproken termijn laten weten dat hij het huurcontract beeindigt. Wanneer de verhuurder dit verzuimt, wordt de huurovereenkomst stilzwijgend voortgezet.

Bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd zonder optie tot verlenging mogen de huurder en de verhuurder eenmaal afspreken om het bestaande contract te verlengen. Na een tweede verlenging beschouwt de rechter het huurcontract niet meer als een tijdelijke overeenkomst. Hij zal dan de regels volgen die gelden voor een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als huurder van een woning kun je de huurovereenkomst gemakkelijker opzeggen. Hierbij geldt de opzegtermijn die in de huurovereenkomst is vastgelegd. Wanneer er geen opzegtermijn in het contract staat, geldt de periode tussen twee huurbetalingen. Dit is meestal een tot drie maanden. Je zegt de huur schriftelijk op bij de verhuurder. Het is hierbij verstandig om de verhuurder voor ontvangst te laten tekenen.

Schrijf u gratis in

Ik zoek woonruimte in:

Type:


Max. HuurWaarom Huurprofielen?

100+ woningen p.d.
Actief in 65 steden
Actueel aanbod
200+ verhuurders
Gratis inschrijven
Bekijk ervaringen


Help - F.A.Q.
Help - Faq
>> Schrijf u gratis in! <<
wachtwoord vergeten |  geen account?