Mensen die tijdelijk niet in hun eigen huis kunnen wonen, kunnen hun woning soms voor bepaalde tijd verhuren. Omdat het de bedoeling is dat de oorspronkelijke bewoner later weer in zijn huis terugkeert, gaat het meestal om gestoffeerde woningen. Dat betekent dat de huurwoning gemeubileerd is.

Het is in twee gevallen toegestaan om een huurcontract voor bepaalde tijd af te sluiten:
- De huurder heeft een woning gekocht, maar kan daar om enige reden nog niet in wonen.
- De verhuurder kan tijdelijk niet in zijn woning verblijven, bijvoorbeeld door verblijf in het buitenland.


In beide gevallen moet duidelijk zijn dat de situatie niet blijvend is, maar binnen afzienbare tijd voorbij gaat. In de huurovereenkomst staat duidelijk dat het om een tijdelijke overeenkomst gaat en geeft de huurder aan dat hij zich daarvan bewust is.

Omdat de huurovereenkomst geldig is in het Nederlandse rechtsgebied, moet de overeenkomst ook in de Nederlandse taal worden opgesteld. Veel van de huurders die een contract voor bepaalde tijd aangaan komen echter uit het buitenland. Wanneer de huurder daar prijs op stelt, kan hij eventueel een vertaling van de huurovereenkomst krijgen.

De huurovereenkomst voor bepaalde tijd lijkt in veel opzichten op een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. In het contract staat een nauwkeurige omschrijving van de woning en alles wat daarbij hoort. De namen van de huurder en verhuurder komen erin voor, evenals de datum waarop de overeenkomst ingaat. Daarnaast geeft de huurovereenkomst informatie over de manier waarop de huurprijs is opgebouwd en de wijze waarop de kosten voor gas, water, elektra en telecommunicatie worden verrekend.

Verschillen met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn er ook. Zo is het belangrijk om aan te geven wanneer de overeenkomst eindigt en of de tijdelijke overeenkomst verlengd kan worden. Ook staat er vaak een diplomatenclausule in de overeenkomst. Deze clausule houdt in dat de huurder het contract mag opzeggen op het moment dat hij buiten Nederland wordt gedetacheerd. Omgekeerd mag de verhuurder zijn woning terugeisen wanneer hij in Nederland terugkeert. De andere partij heeft na het in werking treden van deze clausule drie maanden de tijd om maatregelen te treffen.

Wanneer er een hypotheek op de woning rust, zal de hypotheekverstrekker in de meeste gevallen eisen dat er een diplomatenclausule in de overeenkomst wordt opgenomen. In dat geval wil de hypotheekverstrekker vaak wel akkoord gaan met het tijdelijk verhuren van de woning. De huurder kan bij het kadaster de hypotheekakte opvragen om na te gaan of toestemming van de bank vereist is.

Omdat de tijdelijke huurder gebruikt maak van de meubelen, apparaten en gereedschappen van de verhuurder, is het verstandig om bij het aangaan van de overeenkomst een opnamerapport op te stellen. In dit rapport staat nauwkeurig omschreven welke artikelen in het huis aanwezig zijn en in welke staat ze verkeren. Dit voorkomt conflicten achteraf. Ook betaalt de tijdelijke huurder een borgsom of geeft hij een bankgarantie af.

Soms laten de huurder of de verhuurder zich bij de ondertekening van het contract vertegenwoordigen door een derde partij. In dat geval is het verstandig om na te gaan of deze partij bevoegd is om het contract te ondertekenen.

Schrijf u gratis in

Ik zoek woonruimte in:

Type:


Max. HuurWaarom Huurprofielen?

100+ woningen p.d.
Actief in 65 steden
Actueel aanbod
200+ verhuurders
Gratis inschrijven
Bekijk ervaringen


Help - F.A.Q.
Help - Faq
>> Schrijf u gratis in! <<
wachtwoord vergeten |  geen account?